"Vast & Goed" Makelaars > Nieuwbouwprojecten > BEN 30
In 2021 moeten alle nieuwe woningen in Europa Bijna-EnergieNeutraal (BEN) zijn. Dat is een gevolg van de Europese Richtlijn Energieprestatie van gebouwen. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze erg weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, halen ze hoofdzakelijk uit groene energiebronnen. Het getal 30 slaat op het E-peil van de woning.
De BEN 30-norm vraagt extra inspanning naar isolatie toe. Uw BEN30 appartement kost hierdoor in aanbouw meer dan een traditioneel appartement. Toch zijn wij ervan overtuigd dat de aankoop van een BEN 30-appartement een goede keuze is. Tegenover de meerkost staan immers niet te verwaarlozen voordelen:
  • Het appartement heeft een zeer laag energieverbruik.
  • U betaalt de eerste 5 jaar geen onroerende voorheffing.
  • U krijgt premies voor het gebruik van groene energiebronnen.
  • Uw appartement zal een hogere herverkoopwaarde hebben dan een traditioneel appartement.
  • U geniet van een beter comfort door minder warmteverlies en minder tocht.
  • U bent minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.
  • Uw woning voldoet nu al aan de toekomstige normen en behoudt zijn waarde ook na 2020.
  • U helpt de klimaatverandering tegen te gaan.
De BEN 30-norm is dus een standaard die vanaf 2021 verplicht wordt voor alle nieuwbouwwoningen.
Bij "Heylen-Bouw" zijn ze van mening dat het een goede zaak is om nu reeds te voldoen aan de normen van overmorgen. Met het project "Residentie Quadrant" zijn zij de uitdaging aangegaan!
BEN 30